כיוון
תכלית
ומעשה
             אימון לביצועי מצוינות בבית ספר
 ד"ר גילי בסקין, Ed.D
054-7828953

אימון בבית הספר

אימון בבית ספר יכול להתבטא בקשת רחבה של אופנים ועומק, החל מצורת התנהלות של בודדים,
למשל סגנון הניהול של המנהל או של קבוצת חברי צוות ועד לגישה הוליסטית, המשותפת לרבים
בבית הספר- מנהל/ת צוות ניהול, רכזים, מורים ואף תלמידים.
גישה רחבה כזו נתמכת במערך כולל, מובנה ומוסדר של נהלים ופעילויות, המשלב בתהליך את כל
קהילת ביה"ס.
ככל שהמערך רחב ומושרש וככל ששותפים לו חברי קהילה רבים יותר, יקבל ביה"ס צביון ייחודי,
תרבות ארגונית המחשיבה את האימון כמשמעותי, תרבות הבנויה על ערכים תומכי למידה שיתופית
והתפתחות מתמדת, תמיכה הדדית,  קבלה וחגיגת השונות - תרבות אימונית.
אימון בבית ספר יכול לבוא לביטוי החל מאופן ניהול שיחה בלתי פורמאלית במסדרון ועד לתהליכי
אימון מובנים עם מאמן מקצועי בתחום מסוים. הסוג האחרון  מבוצע בד"כ על ידי מאמן חיצוני, שאמור
לתמוך ביצירת שינוי או שיפור מוגדר, כמו זה המוצע בעבודה על פי מודל אימון כתום.
למידע נוסף ורעיונות ליישום בבית הספר נא ללחוץ
 
מאמנים מקצועיים המקובלים במערכות חינוך בעולם
רב המאמנים במערכות חינוך בעולם הם מאמנים חיצוניים לבית הספר, מורים ואנשי חינוך שעברו
הכשרה נוספת באימון ומשולבים בצורה מערכתית בבתי ספר במחוז או בישוב מסוים.
לעיתים ישנם גם מורים מתוך צוות בית הספר, שעברו הכשרה ומרכזים נושא כמו אימון עמיתים בביה"ס.
המאמנים החיצוניים עליהם נכתב ונחקר יותר מכל, הם מאמנים בתחום דעת מסוים, 'מאמני תוכן'.
מאמני התוכן המוכרים ביותר עוסקים באימון צוותי מורים בתחומי השפה והמתמטיקה. מאמנים מוכרים
נוספים הם 'מאמנים  קוגניטיביים', הממוקדים פחות בתוכן ויותר בתהליכים.
הן מאמני התוכן והן המאמנים הקוגניטיביים ממוקדים בעיקר בעבודה עם צוות מורים, בד"כ בעבודה
אישית, הכוללת הכנת חומרים משותפת, צפייה בשיעורים ומישוב. תפקיד כזה יכול היה להיות חלק
מתפקיד הרכז בתוך בית הספר, אולם זה אינו מקובל עדין. 
מוכרת ונפוצה  עבודת מאמנים חיצוניים העובדים אישית עם מנהלי בתי ספר, בד"כ מנהלים לשעבר
החונכים מנהלים חדשים (מנטורים).
מאמנים מסוג אחר הם 'מאמנים לשינוי' המשלבים בגישתם את הסוגים שהוזכרו וקשורים בד"כ  לפרויקטים
או רפורמות מוגדרות. לכן, האג'נדה שלהם על פי רב ידועה מראש וצורת עבודתם מקבלת דגש יעוצי על פני
אימוני. מקובלים גם 'מאמנים לקידום הישגי תלמידים', אלה עובדים עם קבוצות מורים על תכנון ומעקב שיטתי
על הישגי התלמידים בדגש על אלה המתקשים. קיימות גם תוכניות בהן תלמידים עוברים תהליך אימון.
 
מאמנים במערכת החינוך ארץ
למעשה מגוון סוגי הפעילות שתוארו בסעיף המאמנים בחול, קיימים גם בארץ.
מדובר בעיקר במנחים שונים מטעם משרד החינוך, במלווי תוכניות או במנטורים למנהלים.
ההבדל המרכזי נעוץ בדגש הנמוך המקובל לאספקטים והמיומנות האימונית של המלווה/המנחה.
הדגש בארץ מושם על המקצועיות והניסיון בתחום הדעת ואילו הפן האימוני של ההנחיה הוא על פי רב
תלוי הכישורים הטבעיים של האדם וגישתו האישית .
עם זאת, מתרחבת המודעות ליעילות שבגישה האימונית ונראה כי הדגש משתנה בהדרגה.
גישת הפיקוח על המנהל מפנה מקומה לעבודה עם מנטור ומאמן.
מתרבים הקורסים בארץ המיועדים למורה המאמן/ת, הלומד/ת לשלב גישה אימונית בהוראה.
הדגש המערכתי (מחוזי, ישובי) הרואה באימון גישה ומערך כלים שיש בהם לשנות ולקדם עדין אינו
מפותח בארץ כמו בחול.
גם רעיון האימון ככוח מניע בתוך בית הספר, כגישה כוללת, התרבות האימונית עדין אינו מקובל.
מודל אימון כתום מציע זאת.  
 
לייבסיטי - בניית אתרים