כיוון
תכלית
ומעשה
             אימון לביצועי מצוינות בבית ספר
 ד"ר גילי בסקין, Ed.D
054-7828953


מהו אימון?

אימון זוהי פרופסיה בהתהוות. בהדרגה מתבסס רקע אקדמי וידע מחקרי, הכשרות ודרגות
קידום מוכרות וכן קוד אתי
.
אולם, לפני כל אלה אימון זו גישה, דרך התייחסות לאנשים, דרך חשיבה, דרך חיים. 
אימון כדרך חיים בא לביטוי בכל רגע נתון ובכל אינטראקציה.

אימון אינו ארגז כלים על אף שישנם כאלה. האימון הוא דרך להביא לביטוי את הפוטנציאל
המלא של המתאמנים. אימון מבוסס על הגישה ההומניסטית, התפיסה והאמונה העמוקה
שמתאמנים הינם בעלי יכולת ומסוגלות.
אימון מביא לביטוי את הפוטנציאל במקום העבודה,
מגביר יכולות, יוצר מחויבות ומחזק מערכות יחסים במקום. 

התהליך האימוני תומך בלמידה יותר מאשר מלמד. הלמידה היא דו-כיוונית בין מאמן ומתאמן.
הלמידה מעוגנת-שטח ומתבצעת תוך ובקרבת העבודה, ממוקדת בפיתוח מודעות וחיפוש
גישות חדשות ומשופרות לעשייה.
הלמידה בתהליך האימון מאפשרת להמשיך ולייצר צמיחה והתפתחות . 

אימון הוא תהליך דינמי עם יחיד או קבוצה לאורך מספר פגישות מוגדר.
האימון מושתת על הקשבה עמוקה, בלתי שיפוטית ושאלת שאלות מכוונות לשם הבנה
והבהרת מבנה החשיבה של המתאמן.
אימון הוא תהליך עקבי ומובנה, מבוסס עדויות לביצועי הצלחה ופועל על פי קוד אתיקה
מקצועית.
אימון מייצר השראה, מגייס, מלהיב ומקדם שינוי. 

מהו תפקיד המאמן?

תפקיד המאמן לאפשר ליכולות המתאמן לבוא לביטוי מיטבי תוך מיקוד בהתפתחות הפרופסיונאלית
ולעיתים גם האישית שלו.  התייחסות זו למתאמן חשובה כיון שהתנהגויות מסוימות עשויות
להופיע בהקבלה בחלקים שונים של חייו.
מאמנים עוזרים למתאמנים להכיר ביכולות ובחוזקות היחודיים להם.

תפיסה אחרת לתפקיד המאמן, שמה דגש על תפקידו המרכזי של המאמן בהבאתו לביצועים מסוימים,
להשגת יעדים ומטרות ארוכות טווח. גישה זו מכוונת תוצרים יותר מאשר תהליכים ושונה גם ברמת
האקטיביות של המאמן.

הגישה הראשונה מוכרת כ 'לא מנחה' או  Ask-not-tell   לעומת הגישה השנייה שהיא 'מנחה', וייעוצית
יותר.
השימוש בגישות שונות מתאים לאנשים שונים (תפיסה ערכית של מאמן ומתאמן), בהתאם
לתפקיד, שלב בקריירה וסיטואציות שונות.
כללית, על פי רב נמנעים מאמנים מלהשיא עצות  ומכבדים את בחירת המתאמן תוך הנחה שזו
המתאימה לו ביותר ברגע הנתון.

מחקר עכשווי מצא מתאם גבוה ביותר בין איכות התוצרים באימון לבין מה שהמתאמן תפש כאיתגור 
ותמיכה בניסיונותיו למצוא תובנות חדשות.
לא נמצא מתאם בין איכות תוצרים לבין שימוש בהוראות או הצעות .

עיסוקים קרובים

יש דמיון רב וחפיפה בין מקצועות קרובים לאימון- יעוץ, הדרכה, מנטורינג (חניכה), ואחרים.
לכולם משותף ניסיון לקדם מודעות, אחריות ואמונה עצמית- כל אלה הם היסודות להתפתחות וקידום
אפקטיביות.   
אחד ההבדלים בין תפקיד המאמן לתפקידים קרובים הם טיב
מערכת היחסים השיוויונית שבין מאמן
למתאמן בשונה מאוד מסגנון מערכת היחסים בין רופא פציינט.

בכדי להדגים ההבדלים בין מקצועות קרובים, מובאים משפטים המדגימים התייחסות כל בעל מקצוע
במתן עזרה לנהג- 

מטפל- יאמר-"מה עוצר אותך מנהיגה?"             Therapist
יועץ
- "הקשב לחרדותיך בקשר לנהיגה"              Counslor
מנטור (חונך)- ייתן לנהג טיפים מניסיונו.                   Mentor
יועץ- ייעץ כיצד לנהוג.                                       Consultant
מאמן- יעודד ויתמוך במתאמן כשהוא נוהג                Coach

 מטאפורת העזרה לנהג מתוך מאמר של Bresser & Wilson מהספר
 Excellence in Coaching ראו המלצות ספרים

לייבסיטי - בניית אתרים