כיוון
תכלית
ומעשה
             אימון לביצועי מצוינות בבית ספר
 ד"ר גילי בסקין, Ed.D
054-7828953

מודל אימון כתום- אפשרויות מוצעות לעבודה בבית הספר 

מודל אימון כתום נבנה כתהליך הוליסטי, המערב בעשייה את כלל חברי הארגון, בית הספר.
העבודה על פי מודל כתום מתוכננת לאפשר קידום תוצרים מוגדרים וקידום תהליכים
משמעותיים מרכזיים ומשמעותיים בבית הספר. 
 
ראשית מובא מודל אימון כתום בשלמותו
בהמשך מתוארים תהליכי עבודה אימוניים חלקיים המאפשרים צמיחה וקידום נקודתי בבית הספר נא ללחוץ למעבר
 
למידע ורעיונות ליישום בבית הספר על השילוב המנצח שבין אימון וחינוך נא ללחוץ

 

 

.

.

מודל אימון כתום  (המודל השלם)
כ.ת.ומ - כוון
מי אנחנו ומה אנו רוצים? תכלית- לשם מה ומדוע? ומעשה - תכנון ומעקב אחר העשייה .


מטרת בית הספר ה
מודרני להקים לעצב ולתחזק סביבה לימודית משמעותית , שבה
מתקיימים תהליכי לימוד המייצרים תוצרי למידה בשלושה תחומים- פדגוגי, ערכי ואדמיניסטרטיבי.
(הקליקו
לדוגמאות).

המנהיגות החינוכית האפקטיבית המבוקשת לשם כך, חייבת להבחן על סמך יכולתה להשיג תוצרים
משלושה הסוגים ברמת איכות גבוהה. חינוכאים ביקורתיים מגדירים את הרמה הנאותה לתוצרי
הלימוד - ביצועי מצוינות.
מודל כתום לאימון מקדם שלושה תהליכים בבית הספר, המעצימים זה את זה הדדית ותורמים במשותף
לקידום התוצרים (
ראו איור) -
 
תהליך ראשון - הגדרה והטמעה עקבית של החזון הארגוני בכל רובדי העשייה בבית הספר.
תהליך זה מתחיל בבחינה משותפת של הגדרת החזון הבית ספרי ועדכונו לפי הצורך. בהמשך,
מהווה החזון נקודת מוצא לתכנון כלל פעילויות בית הספר. כל פעילות יש לראות כתרגום רעיונות
המוגדרים בחזון לכדי ביצועי מצוינות
.
תהליך שני -  קידום למידה ארגונית במסגרות צוותיות שונות.
יצירה משותפת ורציפה של ידע רלוונטי ומעשי, הנותן מענה הולם לצרכים השונים המוגדרים בארגון. מושם
דגש על איתור וציון ההצלחות ולמידה מהן.
תהליך שלישי - פיתוח למידה אישית ופרופסיונאלית של כל חבר
זהו תהליך מעצים לכל פרט בבית הספר, המסגל בהדרגה מיומנויות רפלקטיביות ומיישם
באופן מתמשך ערך של שאיפה לשיפור מתמיד בעזרת אימון -למידה אישית כאורח חיים. אווירת הפתיחות,
האמון והקרבה הנוצרת בבית הספר, משמשת כר ל'מודלינג' הלמידה, שההנהלה והצוות מהווים לתלמידים,
במקביל להתפתחותם הם.
 תהליכים אלה מקדמים ויוצרים במשותף תרבות אימונית בבית הספר
ששת שלבי תהליך העבודה

      1שלב אבחוני
          א.פגישות עם מנהל/ת בית הספר ובהמשך גם עם צוות ההנהלה, על מנת ללמוד ולהבין את הצרכים,
          להבהיר את ה'זהות החינוכית'- חזון, אקלים ותרבות ארגונית, משאבים
          ב.לאחר הגדרה מתאימה יערך שאלון אבחוני (
(DISC
, בקרב הצוות החינוכי לשם מדידת
          נקודת הפתיחה לתהליך האימון.קיימת גרסא גם עבור תלמידים מבית הספר והוריהם.

2.    הגדרת יעדים
על פי ממצאי השאלון + השיחות (שלב 1) ונתוני מעקב בית ספריים על פי הצורך, מתבצע תהליך-

א. חוזה- אילו שיפורים מבוקשים ומצופים להשגה בתהליך. תנאי העבודה- עם מי?    
(אפשרי אימון יחידים ו/או צוותים) כמה זמן? וכו'
.
ב. תרגום לפעולה- יעדים- תכנון שיתופי לגבי מה יושג במהלך לקראת מלוי המטרות והגדרה
משותפת של עדויות ההצלחה לתהליך.

    3.  מפגשי האימון - ניהול התהליך עם מנהל ו/או אחרים על פי התוכנית והצרכים. 
 
    4. כוונון עדין- הערכת תוצרים עם הצוות המוביל

    5. מפגשי אימון נוספים 

     6. סיכום-שאלון אבחוני חוזר לשם השואה עם תוצאות השאלון הראשון. ניתוח ממצאיו יתרום להערכת
       ההישגים ולתכנון אופן תחזוק התוצאות וחיזוקן.

   הערות
    1.התהליך כולו מתפרש לאורך כל שנת הלימוד בקירוב.
      2.כמות המפגשים ותדירותם תשתנה לאורך התהליך ועל פי התכנון , ההתקדמות והצרכים.

 

 

:.    
מודל אימון כתום


 

 

אפשרויות נוספות לעבודה אימונית בבית הספר-
   ניתן ורצוי לבחור ולהתאים את אופן העבודה המועדפת לכל בית ספר בפגישת הכרות ללא התחייבות. 
   להלן מספר דוגמאות-  
 

1. מפגשי אימון פרטניים עם מנהלים.
        מפגשי אימון אישיים עם מנהל/ת, סגנ/ית או עם כל בעל/ת תפקיד ניהולי בבית הספר, תוך תיאום עם מנהל/ת ביה"ס.
            התהליך יכול להתקיים פנים אל פנים במפגשים שבועיים/דו- שבועיים למשך תקופה קצובה. 
            התהליך יכול להערך גם במפגשים תכופים פחות, כשרב העבודה הינה בקשר אינטרנטי וטלפוני.
 
        מיקוד העבודה על פי קדימויות המתאמן/ת ובהלימה עם חזון ומטרות ביה"ס. ניתן להתאמן ספציפית בקידום כישורי המנהל/ת כמאמן/ת.
        
2. 
מפגשי אימון בצוות.
        מפגשי אימון בצוות הנהלה, צוות רכזים ועוד. המפגשים יערכו אחת לשבועים-אחת לחודש, תוך שמירת קשר אישי בין המפגשים
            של המאמנת עם כל אחד מן המתאמנים במייל, בטלפון ולעיתים, על פי הצורך, גם מפגש פנים אל פנים.
            מיקוד העבודה על פי קדימות המתאמנים ובהלימה עם חזון ומטרות ביה"ס.
            ניתן להתייחס לשיפור וייעול עבודת הצוות, לקידום נושאים ותהליכים הנמצאים בקדימות בבית הספר תוך הגדרת תוצרים
            קונקרטיים להשגה.  
             
3. קידום תהליכי חניכה עם תלמידים.
       
לווי אישי אימוני של תלמידים על ידי אנשי צוות בית הספר מאפשר את קידומם ותורם רבות לשיפור האוירה בבית הספר.
             זהו אחד הכלים לשדרג את האקלים הארגוני ולקדם תרבות אימונית בבית הספר.
            
תהליך כזה מחייב למידה ואימון הצוות החונך, ריכוז התהליך על ידי אחראי/ם ובניית מערך אדמיניסטרטיבי תומך.
         
4. סדנאות אימון לצוות מורים.
       ניתן לקיים סדנאות גם כחלק מהשתלמות מוסדית לחדר מורים  28 או 56 שעות, עם או בלי ציון. 
          מסגרת העבודה והתכנים ניתנים להתאמה והם גם תלויים במספר המורים המשתתפים.
          מורה הנוהג כמאמן בכתה ועם תלמידיו, מבטא בהתנהלותו ערכים הומניסטיים של כבוד, פתיחות ואמונה ביכולת התלמידים. 
          לעבודת המורה כמאמן אספקטים התנהגותיים הנלמדים ונרכשים בצורה אימונית.
          ישנם בנוסף גם אספקטים הבאים לביטוי בפדגוגיה, בשיטות ההוראה, באופן ניהול השיעור ובעבודות הניתנות לתלמידים.
          לחצו לצפיה בדוגמא להשתלמות. 

 

 

 

 

 

לייבסיטי - בניית אתרים